Общая площадь : 1500 м2

Проектирование : 2018

הפרויקט כלל יצירת מספר מגרשים מקורים לחוגים כל השנה עם כל התשתיות הנלוות: מלתחות, בתי קפה, ציוד וחדרי צוות. כמו כן תוכנן להציב מגרשי אימונים פתוחים ומגרש פתוח נפרד לקיום אליפויות מועדונים. המראה האדריכלי של בית הספר נקבע במידה רבה על ידי מיקומו של האתר וקישורי הולכי הרגל והתחבורה שלו עם השטח. ממוקם על מעבר להולכי רגל, לבית הספר הייתה רמפה המקיפה אותו, המובילה ממפלס הקרקע מסביב למגרשים הפתוחים ועולה לגג המנוצל - מרפסת נוף - ממנה נפתחת פנורמה של שטח מרכז החדשנות. הפרויקט הניח את השימוש בגג המנוצל כמרחב ציבורי פתוח עם אפשרות לערוך בו אירועים ציבוריים: הענקת משתתפים, קיום הרצאות ותוכניות חינוכיות, חגים. מגרשים פנימיים פנימיים מתוכננים במרווחים זה מזה, מה שאפשר ליצור שני נפחים, כותשים את החזית המוארכת של המבנה, משווים למתקן מראה אינטימי וקליל יותר.